Обавештења

СУСПЕНЗИЈЕ ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА

СУСПЕНЗИЈЕ ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА ОД 20.05.2021 ГОДИНЕ

ОПОМЕНА ПРЕД СУСПЕНЗИЈУ ОД 13.04.2021. ГОДИНЕ

Опомена пред суспензију ПФС Срем од 13.04.2021

ОБАВЕШТЕЊЕ

Важно обавештење за све клубове и делегате на територији ПФС Срем

ЗАКЉУЧАК КРИЗНОГ ШТАБА

Закључак кризног штаба

Изјава играча у вези COVID-19 вируса

Кризни штаб за сузбијање заразне болести COVID-19 | Фудбалска такмичења могу се одржавати без присуства публике и уз поштовање свих прописаних и одређених мера заштите

Почетак такмичења и Одлука кризног штаба Владе Републике Србије

Списак накнада службених лица и списак руководства такмичења на нивоу ПФС Срем за 2020-2021 године

Списак накнада за службена лица и руководство такмичења

ОДЛУКА О ФОРМИРАЊУ МОЛ СРЕМ 1 и МОЛ СРЕМ 2

Одлука о формирању две групе МОЛ Срем

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е :

Обавештавају се сви клубови и функционери ФК

Све препоруке и телеграми послати на пријављене адресе ФК и Функционера – представника а нису примљени – враћени су у ПФС Срем сматрају се уручени истим, стављени су на огласну таблу ПФС Срем. Против клубова и функционера који одбијају пријем биће поведен додатни дисциплински поступак сходно ДП ФСС.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е :

Обавештавамо Вас да је ПФС Срем променио број текућег рачуна. Нови број текућег рачуна ПФС Срем је 325-9500600061101-77.