Обавештења

Семинар судија Сремске, МОЛ Срем Исток и МОЛ Срем Запад за такмичарску 2020/2021

 Семинар судија Сремске лиге и МОЛ Срем Исток и Запад одржаће се 11.08.2020. године (уторак) са почетком у 18:00 часова у Спортском центру ФСС у Старој Пазови.  Све судије Сремске лиге и МОЛ Срем Исток и Запад су у обавези да носе заштитне маске , да поштују сатницу из прилога и да се не задржавају у кругу Спортског центра без потребе, да приложе лекарској комисији на увид попуњен образац за лабараторију из прилога не старији од 7 дана, да приложе уплатницу у износу од 2.000 динара на текући рачун ПФС Срем број 325-9500600061101-77 на име трошкова семинара. За судије су обезбеђене заштитне маске и биће подељене у спортском центру. Делегати Сремске лиге, МОЛ Срем Исток и Запад и Кадетско пионирске лиге ПФС Срем неће имати семинар за јесењи део такмичарске 2020/2021 године. 

Образац за лабораторију, Распоред лекарског прегледа Сремске лиге ,Распоред лекарског прегледа МОЛ Срем ИСТОК И ЗАПАД

Кризни штаб за сузбијање заразне болести COVID-19 | Фудбалска такмичења могу се одржавати без присуства публике и уз поштовање свих прописаних и одређених мера заштите

Почетак такмичења и Одлука кризног штаба Владе Републике Србије

Списак накнада службених лица и списак руководства такмичења на нивоу ПФС Срем за 2020-2021 годину

Списак накнада за службена лица и руководство такмичења

ОДЛУКА О ФОРМИРАЊУ МОЛ СРЕМ 1 и МОЛ СРЕМ 2

Одлука о формирању две групе МОЛ Срем

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е :

Обавештавају се сви клубови и функционери ФК

Све препоруке и телеграми послати на пријављене адресе ФК и Функционера – представника а нису примљени – враћени су у ПФС Срем сматрају се уручени истим, стављени су на огласну таблу ПФС Срем. Против клубова и функционера који одбијају пријем биће поведен додатни дисциплински поступак сходно ДП ФСС.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е :

Обавештавамо Вас да је ПФС Срем променио број текућег рачуна. Нови број текућег рачуна ПФС Срем је 325-9500600061101-77.