Обавештења

ДЕЛЕГИРАЊЕ БАРАЖА ЗА ПОПУНУ СРЕМСКЕ ЛИГЕ:

Делегирање Бараж утакмица за попуну Сремске лиге

БАРАЖ УТАКМИЦЕ ЗА ПОПУНУ СРЕМСКЕ ЛИГЕ:

Распоред Баража за попуну Сремске фудбалске лиге

 

ОДЛУКА О ФОРМИРАЊУ МОЛ СРЕМ 1 и МОЛ СРЕМ 2

Одлука о формирању две групе МОЛ Срем

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е :

Обавештавају се сви клубови и функционери ФК

Све препоруке и телеграми послати на пријављене адресе ФК и Функционера – представника а нису примљени – враћени су у ПФС Срем сматрају се уручени истим, стављени су на огласну таблу ПФС Срем. Против клубова и функционера који одбијају пријем биће поведен додатни дисциплински поступак сходно ДП ФСС.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е :

Обавештавамо Вас да је ПФС Срем променио број текућег рачуна. Нови број текућег рачуна ПФС Срем је 325-9500600061101-77.

OПОМЕНА ПРЕД СУСПЕНЗИЈУ :

На основу Одлуке ИО ПФС Срем број 17/2019 од 15.02.2019. године због неизмирених финансијских обавеза (чланарине – котизације и казне) опомињу се клубови Сремске лиге, МОЛ Срем и Кадетско пионирске лиге ПФС Срем, који нису измирили своје обавезе да исте одмах уплате, а најкасније до 30.04.2019. године, јер ће након истека наведеног рока уследити дисциплинска мера СУСПЕНЗИЈА, на основу члана 134. став 1. тачка 2. и члана 137. ДП ФСС.

Дана: 22.04.2019. године,
Дисциплински судија ПФС Срем
Маленић Предраг с.р.

Обавештење о присуству судија на стоп семинару ПФС Срем.

Стоп семинар судија ПФС Срем