Обавештења

Обавештење за Скупштину ПФС Срем 03.07.2020:

Дневни ред за Скупштину ПФС Срем

Делегирање 1. коло КУП-а пионира ПФС Срем 

Делегирање КУП-а пионира ПФС Срем

Списак накнада за службена лица на територији ПФС Срем са списком руководства лига ПФС Срем

Списак накнада за службена лица са списком руководства ПФС Срем

 

ОДЛУКА О ФОРМИРАЊУ МОЛ СРЕМ 1 и МОЛ СРЕМ 2

Одлука о формирању две групе МОЛ Срем

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е :

Обавештавају се сви клубови и функционери ФК

Све препоруке и телеграми послати на пријављене адресе ФК и Функционера – представника а нису примљени – враћени су у ПФС Срем сматрају се уручени истим, стављени су на огласну таблу ПФС Срем. Против клубова и функционера који одбијају пријем биће поведен додатни дисциплински поступак сходно ДП ФСС.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е :

Обавештавамо Вас да је ПФС Срем променио број текућег рачуна. Нови број текућег рачуна ПФС Срем је 325-9500600061101-77.