Обавештења

 ДЕЛЕГИРАЊЕ 1. КОЛО КУП-а ПФС Срем 13.11.2019. године

Делегирање Куп-а ПФС Срем 1. коло 13.11.2019. године

Списак накнада за службена лица на територији ПФС Срем са списком руководства лига ПФС Срем

Списак накнада за службена лица са списком руководства ПФС Срем

 

ОДЛУКА О ФОРМИРАЊУ МОЛ СРЕМ 1 и МОЛ СРЕМ 2

Одлука о формирању две групе МОЛ Срем

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е :

Обавештавају се сви клубови и функционери ФК

Све препоруке и телеграми послати на пријављене адресе ФК и Функционера – представника а нису примљени – враћени су у ПФС Срем сматрају се уручени истим, стављени су на огласну таблу ПФС Срем. Против клубова и функционера који одбијају пријем биће поведен додатни дисциплински поступак сходно ДП ФСС.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е :

Обавештавамо Вас да је ПФС Срем променио број текућег рачуна. Нови број текућег рачуна ПФС Срем је 325-9500600061101-77.